Helse 100 – House 4 Sale – Lucifer

Verdoemde ingewijden! Tot u spreekt Dries A. Knekel, hogepriester te Helmond!

Vaak grijpt onze grote meester nèt op tijd in in een goed huwelijk.

Maar zelfs Lucifer heeft er soms wel moeite mee een wig te drijven tussen de echtelieden. Sommige – ver van de Verdorven Leer onzes meesters afgedwaalde – paren slagen erin om de voor ons heilloze doel desastreuze uitgangspunten ‘vergeten’ en ‘vergeven’ tot in het extreme te huldigen.

Echtelijke ruzies, misverstanden en onenigheden worden zo voortijdig beslecht en vinden hun door onze meester diep betreurde einde in het huwelijksbed tijdens de goedmaakseks.

Neen! Lucifer laat het er dan niet bij zitten! Echtelieden vinden plotseling een schier onweerstaanbare verleiding op hun pad, hetzij in de vorm van een niet te versmaden glazenwasser die geen enkele kop koffie afslaat, hetzij een appetijtelijke nieuwe buurvrouw, die langskomt met de begroetingsappeltaart, nèt als de buurman éven het rijk alleen heeft.

Lucifer slaat toe door zijn gedachten te vertroebelen op het moment dat hij op het punt staat met die gigantische bos rozen thuis te komen. Hij herinnert haar zachtzinnig maar onmiskenbaar aan haar misplaatste zuinigheid als zij in de lingeriewinkel op een haar na dat sexy setje speciaal voor hem aanschaft…

Het spreekt voor zich dat binnen tè harmonieuze homo-huwelijken soortgelijke, maar op de situatie aangepaste acties vanuit de luciferiaanse benadering worden toegepast! U staat er versteld van hoeveel trouw en toewijding ook binnen deze relaties doorgaans teniet moet worden gedaan!

De redding van het huwelijk is ternauwernood voorkomen en dan hoeft het niet zover te komen dat Lucifer zich genoodzaakt ziet zijn naam eer aan te doen en als uiterste maatregel het echtelijke paradijsje in roodgloeiende, helse vlammen te doen opgaan…

Het duurt in het algemeen niet lang voor boedel en kinderschare rigoureus verdeeld worden en de paspoorten voor makelaarsland aangevraagd. Het verlossende bordje Te Koop staat in de tuin van het voormalige liefdesnest!

En er is weer een hoop voorspoed en zegen voorkomen door voortvarende interventie vanuit het rijk onzes meesters.

Radioteksten

Citroenvlinder View All →

Past duidelijk wel in het plaatje en houdt dat zo.

2 Comments Plaats een reactie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: